2
November
2017

13
September
2017
Странски јазици
ЦЕНИ И ПОПУСТИ
ЦЕНИ ЗА КУРСЕВИТЕ ПО ЈАЗИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

I и II одд. (45 мин.)                               600,00 х 8 рати =  4.800,00 ден.
III одд. (60 мин.)                                   800,00 х 8 рати =   6.400,00 ден.
IV и V одд. (60 мин.)                        1.000,00 х 8 рати =   8.000,00 ден.
VI, VII, VIII и IX одд. (60 мин.)         1.300,00 х 8 рати = 10.400,00 ден.
FCE  (75 мин.)                                    1.500,00 х 8 рати = 12.000,00 ден.
Возрасни слушатели (80 мин.)   1.600,00 х 4 рати =    6.400,00 ден.


»повеќе...

13
September
2017
Информации
УПИСИ !!!
ПОЧИТУВАНИ СЛУШАТЕЛИ, од септември почнуваат курсевите за сите странски јазици за деца и возрасни.

»повеќе...

6
October
2015
Курсеви
WORD, WINDOWS, EXCEL i INTERNET
Курсот за WORD, WINDOWS, EXCEL и INTERNET
почнува на 18.09.2017 година во 17:00 часот.»повеќе...

1
October
2015
Странски јазици
Италијански јазик

Ииталијански јазик за возрасни
Цената на курсот е 6.400 денари, плаќањето е на 4 рати.»повеќе...

1
October
2015