WORD, WINDOWS, EXCEL i INTERNET

Курсот за WORD, WINDOWS, EXCEL и INTERNET
почнува на 18.09.2017 година во 17:00 часот.Курсот почнува на 28.02.2017 во 17:00 часот.
Цената е 7.500,00 денари на 2 рати.
Курсот трае 2 месеци, се посетува 2 пати неделно.


Назад»»