ЦЕНИ И ПОПУСТИ

ЦЕНИ ЗА КУРСЕВИТЕ ПО ЈАЗИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

I и II одд. (45 мин.)                               600,00 х 8 рати =  4.800,00 ден.
III одд. (60 мин.)                                   800,00 х 8 рати =   6.400,00 ден.
IV и V одд. (60 мин.)                        1.000,00 х 8 рати =   8.000,00 ден.
VI, VII, VIII и IX одд. (60 мин.)         1.300,00 х 8 рати = 10.400,00 ден.
FCE  (75 мин.)                                    1.500,00 х 8 рати = 12.000,00 ден.
Возрасни слушатели (80 мин.)   1.600,00 х 4 рати =    6.400,00 ден.


СЕМЕЈНИ ПОПУСТИ

За две, три и повеќе деца од едно семејство
или за повеќе јазици за исти деца
по една рата помалку, односно
не се плаќа осмата рата.


Назад»»