Германски јазик за деца и возрасни

Цената на курсот за германски јазик за возрасни слушатели е 6.400,00 денари на 4 рати.
Курсот трае 4 месеци, се посетува 2 пати неделно.Назад»»