ЦЕНИ И ПОПУСТИ

 ЦЕНА ЗА КУРСЕВИ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ЗА 2019/2020 ГОДИНА 
  I и II одд. (45 мин.)                                     600,00 х 8 рати = 4.800,00 ден.
 III одд. (60 мин.)                                           800,00 x 8 рати = 6.400,00 ден.
 IV и V одд. (60 мин.)                                 1.000,00 х 8 рати = 8.000,00 ден.
 VI, VII, VIII, и IX одд. (60 мин)              1.300,00 х 8 рати = 10.400,00 ден.
 I и II година средно                                  1.300,00 х 8 рати = 10.400,00 ден.
 FCE (75 мин.)                                            1.500,00 х 8 рати = 12.000,00 ден. 
 Возрасни слушатели (80 мин.)               1.600,00 х 4 рати = 6.400,00 ден.
 Конверзација (3 х 60 мин. неделно)      2.000,00 х 2 рати = 4.000,00 ден.
 Граматика (1 х 60 мин. неделно)           1.000,00 х 3 рати = 3.000,00 ден.

 APTIS                                                                                           5.400,00 ден.
 IELTS general                                                                              5.400,00 ден.
 IELTS и TOEFL academic                                                       10.000,00 ден. СЕМЕЈНИ ПОПУСТИ 
За две, три и повеќе деца од едно семејство или повеќе јазици за исти деца по една рата помалку, односно не се плаќа осмата рата.


Назад»»