Кроење и шиењеНаставата трае 3 месеци, се посетува два пати неделно.
Цената на курсот е 17.000,00 денари на 3 рати.

Со посетувањето на овој курс ќе бидете во можност да сошиете нешто за себе или за Вашите најмили.
А ако откриете дека имате талент за кроење и шиење може да отворите и сопствен бизнис. Зошто да не?


  


Назад»»