Масери


Курсот за масери почнува на 18.09.2017 год. во 16:00 часот. Во тек е формирање на втората група.
Курсот трае 4 месеци, плаќањето е на 4 рати.
Обуката за масери се спроведува според верификувана програма од
ЈУ Центар за образование на возрасните. Сертификатот е признат во Македонија и надвор од Македонија.Назад»»