Масери
Курсот трае 4 месеци, плаќањето е на 4 рати.
Обуката за масери се спроведува според верификувана програма од
ЈУ Центар за образование на возрасните. Сертификатот е признат во Македонија и надвор од Македонија.
Назад»»