Фризери

Курсот за фризери почнува на 18.09.2017 година во 08:30 часот.
Курсот трае 4 месеци, плаќањето е на 4 рати.
Обуката се спроведува според верификувана прогарама од Центарот за образование на возрасни.
Сертификатот е признат во Македонија и надвор од Македонија.

Назад»»