Фризери

Курсот за фризери почнува на 06.02.2020 година во 12:00 часот.
Курсот трае 4 месеци, плаќањето е на 4 рати.
   Обуката се спроведува според верификувана прогарама од Центарот за образование на возрасни.
Сертификатот е признат во Македонија и надвор од Македонија
.

                                                                 
Назад»»